Archive

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

lut
08

Żywność w ramach programu unijnego FEAD

W dniach 10-11.02.2016, będzie wydawana żywność w ramach programu unijnego FEAD.
W godzinach: 10:00 – 15:00
Lokalizacja: budynek Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.

gru
17

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

gru
09

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2015 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach z dnia 30 listopada 2015 roku, dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015. Tym samym w dniu 24 grudnia 2015 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach będzie nieczynny.

gru
09

Żywność w ramach programu unijnego FEAD

W dniach 15-16.12.2015, będzie wydawana żywność w ramach programu unijnego FEAD.
W godzinach: 10:00 – 15:00
Lokalizacja: budynek Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.

paź
26

Żywność w ramach programu unijnego FEAD

W dniach 28-29.10.2015, będzie wydawana żywność w ramach programu unijnego FEAD.
W godzinach: 10:00 – 15:00
Lokalizacja: budynek Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.

wrz
23

Żywność w ramach programu unijnego FEAD

W dniach 28-29.09.2015, będzie wydawana żywność w ramach programu unijnego FEAD.
W godzinach: 10:00 – 15:00
Lokalizacja: budynek Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.

wrz
14

Informacja o realizacji programu FEAD

M-GOPS w Błaszkach uczestniczy w realizacji PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2015. Uczestniczył również w realizacji Podprogramu 2014.
W celu realizacji PO PŻ podpisaliśmy umowę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządem Okręgowym w Sieradzu jako Organizacją Partnerską Regionalną. Dystrybucji żywności dokonujemy w formie paczek.

Informacja o realizacji programu FEAD

sie
24

Żywność w ramach programu unijnego FEAD

W dniach 26-27.08.2015, będzie wydawana żywność w ramach programu unijnego FEAD.
W godzinach: 10:00 – 15:00
Lokalizacja: budynek Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.

sie
17

Stypendia Szkolne

W terminie od 01 września 2015 r. do 15 września 2015 r.
(do 15 października 2015 r. w przypadku słuchaczy kolegiów)
będą przyjmowane wypełnione
„Wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Błaszki”

Po więcej informacji zapraszamy do działu Stypendia Szkolne

lip
14

Żywność w ramach programu unijnego FEAD

W dniach 15-16.07.2015, będzie wydawana żywność w ramach programu unijnego FEAD.
W godzinach: 10:00 – 15:00
Lokalizacja: budynek Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach.