lut
03

DOWÓZ DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

Ruszyła procedura związana z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (przeciwko wirusowi Sars-CoV-2), w tym osób niepełnosprawnych.
Z bezpłatnego transportu do punktu szczepień (tam i z powrotem) mogą skorzystać:
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N,
- osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np.: osoby starsze, samotne nie mające możliwości samodzielnego dojazdu).
- osoby, które należą do w/w grup chęć skorzystania z bezpłatnego transportu powinny dokonać
telefonicznie pod numerem telefonu (43) 829-34-69 do godz.15-ej na trzy dni przed terminem szczepienia.

gru
22

24.12.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach informuje, że dzień 24.12.2020 (Wigilia)  jest dniem wolnym od pracy.

 

Nadchodzi Boże Narodzenie 2020 roku i magia niezwykłych Świąt. Niech ten czas upłynie w pokoju i rodzinnej atmosferze, a nadchodzący 2021 Rok przyniesie wiele pomyślności, przyjaźni oraz bezinteresownej życzliwości dla ludzi od ludzi.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z pracownikami.

lis
02

Dni pracy MOPS w Błaszkach

W związku z pandemią COVID-19 od  2 listopada 2020 r.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

UWAGA !!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach
zmienia organizację pracy w ten sposób że,

Pracownicy socjalni pracują w ośrodku

Poniedziałek, środa i piątek

7:00 – 15:00

We wtorki i czwartki pracownicy socjalni pracują zdalnie!!!
Są dostępni pod numerem telefonu:

506 784 890

KASA

w miesiącu listopadzie czynna jest:

20 (piątek) i 27 (piątek)

w godz. 10.00 -12.00

Szanowni Państwo!

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach zwraca się z apelem o ograniczenie osobistych wizyt w MOPS do niezbędnego minimum.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: mgops@blaszki.pl
– kontakt telefoniczny pod nr: 43 829 34 69 (70)
– kontakt telefoniczny pod nr: 506 784 890
– za pośrednictwem poczty polskiej

sie
08

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań w projekcie CDR 2

1

Lp. Planowana realizacja zadania Okres realizacji Dodatkowe informacje
1. Krótkookresowy całodobowy pobyt wytchnieniowy w placówce stacjonarnej – zadanie zlecone 01.03.2020r do 30.04.2022r Głównym celem zadania jest zapewnienie opieki osobom niesamodzielnym w zastępstwie za opiekunów faktycznych. . Ze względu na panującą epidemię COVID-19 wstrzymano realizację powyższego zadania i wznowiono od 1 czerwca 2020r. Usługa realizowana jest indywidualnie według potrzeb uczestnika.
2. Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej 01.06.2020r do 30.09.2022r Praca asystenta będzie polegać na dotrzymywaniu towarzystwa i pomocy w pokonywaniu codziennych problemów w obszarach aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. Usługi asystenckie świadczone są na podstawie indywidualnie opracowanego planu działania z uczestnikiem średnio 22h miesięcznie w godzinach od 7:30 do 15:30 (w uzasadnionych przypadkach możliwość świadczenia usług w innym wymiarze godzinowym).
3. Praca socjalna 01.06.2020r do 30.09.2022r Praca socjalna świadczona dla uczestników w projektu. Usługa świadczona jest w sposób zindywidualizowany na potrzeby uczestników projektu, w godzinach od 7:30 do 15:30.
4. Konsultacje psychologiczne Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Warsztaty wyjazdowe z elementami rekreacyjno-kulturalnymi dla wychowanków rodzin zastępczych i opiekunów. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych,spokrewnionych z elementami psychoedukacji. 01.08.2020r.-28.02.2021r Współpraca z podopiecznymi pieczy zastępczej, organizacja konsultacji dla rodzin. Organizacja warsztatów (01.08.2021 do 31.08.2020r.), grup wsparcia (01.08.2020r.-28.02.2021r) oraz socjoterapii (01.09.2020r.- 31.06.2021r.).Realizacja poradnictwa będzie świadczona w sposób indywidualny według planu ustalonego przez psychologa. Uczestnicy będą indywidualnie
5. Asystent Rodziny 01.03.2020r do 30.04.2022r Asystent rodziny będzie pomagał rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Usługa realizowana jest indywidualnie według potrzeb rodziny (średnio 12 h miesięcznie)
6. Klub Seniora 01.03.2020r do 30.04.2022r. Utworzenie dla starszych osób niesamodzielnych z terenu miasta Sieradza, miejsca świadczenia usług społecznych, w ramach których będą prowadzone różnego rodzaju zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 do 20:00. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 wstrzymano realizację powyższego zadania i wznowiono od 1 czerwca 2020r.
10. Usługi opiekuńcze 01.03.2020r do 30.04.2022r lub do 30.06.2022r. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu sieradzkiego. W ramach usług świadczona będzie pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego ( gotowanie, sprzątanie, opieka higieniczna itp.). Usługi opiekuńcze świadczone są przez Partnerów:
Gmina Błaszki- Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Błaszkach- teren Gminy Błaszki (w godzinach od 7:00 do 15:00)
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Odział w Sieradzu- powiat sieradzki (8:00 do 16:00)
Gmina Brzeźnio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu teren gminy Brzeźnio (7:30 do 15:30 )

2Projekt „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

maj
26

Nowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

1

Nowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Sukcesem zakończyły się starania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
i partnerów lokalnych o pozyskanie środków ze
nowatorskich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wychowanków pieczy
zastępczej. Dzięki temu wkrótce rozpocznie się realizacja p
w Powiecie Sieradzkim”
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne….

Informacja o projekcie

2

mar
24

Informacje dla osób objętych kwarantanną

kwarantanna-schemat na-co-moga-liczyc-osoby-objete-kwarantanna

mar
16

Informujemy, że od 16 marca (poniedziałek) Klienci MOPS będą obsługiwani w holu przy wejściu i tam mogą załatwić sprawy. Jednocześnie zachęcamy do komunikacji i załatwiania spraw drogą elektroniczną i prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pilne wnioski prosimy wypełniać na holu i pozostawiać w przygotowanej skrzynce.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach wprowadza środki profilaktyczne w związku z rozwojem zakażeń koronawirusem (COVID-19).

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I PRACOWNIKÓW OŚRODKA PROSIMY O OGRANICZENIE WIZYT W JEDNOSTCE WYŁĄCZNIE DO SPRAW KRYZYSOWYCH, KTÓRE TEGO WYMAGAJĄ.

Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, platform internetowych, ePUAP lub telefonicznie, ewentualnie drogą tradycyjną – korespondencja pocztowa.

Adres mailowy: mgops@blaszki.pl

Telefon kontaktowy: 43 829 34 69

Adres do korespondencji:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
98-235 Błaszki,
Lubanów 27

Dodatkowo informujemy, że wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny można składać tak jak do te pory za pomocą:

Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej –ePUAP
bankowość elektroniczna.

Od 16.03.2020 kasa MOPS będzie czynna w poniedziałki oraz czwartki od godz. 10.00 do 12.00.

PONADTO Z UWAGI NA ABSENCJĘ PRACOWNIKÓW ZWIĄZANĄ Z KONIECZNOŚCIĄ OPIEKI NA DZIEĆMI PO ZAMKNIĘCIU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, PRZYJMOWANIE KLIENTÓW BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W SPOSÓB OGRANICZONY.

Za powyższe utrudnienia bardzo serdecznie przepraszamy.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na których publikowane są aktualne komunikaty wraz z zaleceniami oraz stosowanie się do tych wytycznych.

sie
27

Pomoc dla uczniów – Stypendium szkolne 2019/2020

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2019 r.


Termin składania wniosków w roku szkolnym 2019/2020
- Dla uczniów szkół od 01 września do 15 września 2019r.
- Dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2019r.


PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne itp.
2. Tornister (plecak szkolny) max 1 sztuka na semestr na 1 dziecko.
3. Ubiór sportowy/galowy:
- spodenki gimnastyczne – max 1 sztuka na semestr na 1 dziecko
- koszulki gimnastyczne – max 1 sztuka na semestr na 1 dziecko
- dresy kompletne lub spodnie sportowe + bluza sportowa (max 1 szt. na semestr na 1 dziecko)
- obuwie sportowe / trampki – max 1 szt. na semestr na 1 dziecko (max 100,00zł) ,
- strój galowy – max 1 sztuka na rok ( koszula galowa lub bluzka galowa, spódnica galowa lub spodnie galowe ewentualnie garnitur)
4. Przybory do nauki zawodu (w przypadku uczniów szkół zawodowych)
5. Artykuły szkolne (np.: piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.).
6. Pomoce edukacyjne (np.: instrumenty muzyczne, mikroskop, tusze do drukarek, abonament internetowy (od września do czerwca), multimedialne programy edukacyjne).
7. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, drukarka, papier do drukarki itp.
8. Biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa.
9. Opłata za udział w zajęciach edukacyjnych ( językowych, sportowych, muzycznych, tanecznych, itp.).
10. Opłata za internat/bursę – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
11. Zwrot kosztów dojazdu do szkoły (bilety miesięczne).

Faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę.
W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.
W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”, „sportowe”.

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 obowiązują faktury za:

1. Zakup podręczników i artykułów szkolnych – od lipca 2019 r.
2. Internet – od września 2019 r. (faktura wraz z dowodem wpłaty)


 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 : Wniosek – Stypendium 2019

Załącznik nr 2 : Wniosek – Zasiłek Szkolny

sty
15

REKRUTACJA do Dziennego Domu Senior+ w Błaszkach ul. Pomorska 3

Ruszyła REKRUTACJA do Dziennego Domu Senior+ w Błaszkach

Regulamin Rekrutacji oraz Kwestionariusz zgłoszeniowy do Dziennego Domu Senior+ w Błaszkach ul. Pomorska 3 można już pobrać.

Więcej informacji w załączniku:

POBIERZ

lut
01

Karta Dużej Rodziny