Home » konkursy » Wyniki konkursu „Bite dzieci widzą świat inaczej”
lip
07

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach jest ambasadorem Ogólnopolskiej Kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dzieciństwo bez przemocy. Organizatorem kampanii jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja „Dzieci Niczyje”, natomiast partnerem PARPA i Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”IPZ.
W miesiącu styczniu 2010 r. zaprosiliśmy uczniów wszystkich szkół z terenu działania Gminy i Miasta Błaszki do współpracy organizując konkurs plastyczny pt. „Bite dzieci widzą świat inaczej” oraz przygotowując ankietę badającą skalę zjawiska przemocy rodzinnej w naszej gminie.
Wiele placówek dołączyło do grona ambasadorów Kampanii biorąc udział w konkursie plastycznym i badaniach socjologicznych w zakresie wychowywania dzieci bez bicia. Głównymi adresatami Kampanii byli jednak rodzice. Duże znaczenie ma bowiem edukacja rodziców także poprzez wychowawców (szkołę) i bardzo ważne jest bezpośrednie dotarcie do nich z argumentami przeciwko biciu dzieci oraz ze wsparciem w wychowywaniu dzieci bez kar fizycznych. Najliczniejszą grupą uczestników konkursu byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Domaniewie.
Serdecznie dziękując za udział zaprosiliśmy laureatów konkursu na X Kulturalno – Sportowe Spotkania Świetlicowe, gdzie zostały ogłoszone wyniki konkursu i badań socjologicznych.
Spotkanie odbyło się w dniu 8.06.2010 r. w Świetlicy Środowiskowej w Błaszkach (stadion sportowy) przy ul. Sportowej 1. o godz. 11ºº -tej.
Laureatami konkursu zostali:

I miejsce
1. Natalia Strumińska – Szkoła Podstawowa Kalinowa – kl. II – 175 pkt.
2. Tomasz Snopczyński – Szkoła Podstawowa Domaniew k. V – 175 pkt.
II miejsce
1. Angelina Nowaczyk – Szkoła Podstawowa Domaniew – kl. V – 150 pkt.
III miejsce
1. Daria Błazik – Szkoła Podstawowa Domaniew – kl. III – 65 pkt.
2. Aleksandra Stasiak – Gimnazjum Publiczne Błaszki – kl. I – 75 pkt.

Wyróżnienia:
1. Natalia Harkabuz – Szkoła Podstawowa Jasionna – kl. IV – 45 pkt.
2. Maciej Mikołajczyk – Szkoła Podstawowa Kalinowa – kl. IV – 30 pkt.
3. Patryk Sobczak – Szkoła Podstawowa Domaniew – kl. V – 30 pkt.

za co w nagrodę, w lipcu, pojadą na obóz wypoczynkowy do nadmorskiej miejscowości Orzechowo k. Ustki

Comments are closed.