Home » Bez kategorii » Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021
maj
31

znaki_strona_www

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

DOFINANSOWANIE

173 375,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

173 375,00 zł

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach bierze udział w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021. Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym. Zadania będą realizowane na terenie Gminy i Miasta Błaszki. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu; wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Comments are closed.