Home » konferencje » Dzień pracownika socjalnego
sty
12

21 listopada minął, prawie niezauważalnie, dzień pracownika socjalnego, święto moim zdaniem wszystkich pracowników pomocy społecznej. Tak się złożyło, że obecny czas to czas jubileuszy.
Właśnie minęło 20 lat, jak Jacek Kuroń wraz z grupą inicjatywną spotkał się w miejscowości Charzykowy, gdzie opracowano założenia do nowej ustawy o pomocy społecznej, po 68 latach funkcjonowania działań pomocowych bez u normowań ustawowych.
Minęło także 50 lat od powołania w całej Polsce sieci Ośrodków Opiekuna Społecznego, inaczej mówiąc wprowadzenia struktury organizacyjnej opieki społecznej i zawodowej służby w tym zakresie. Zawód pracownika socjalnego jest bardzo młodym zawodem, ponieważ minęło dopiero 35 lat od wpisania go do nomenklatury zawodów w Polsce.
Społeczne problemy rodziny.
Ze wszystkich problemów i trudności rodziny wyłania się jako ich skutek sieroctwo społeczne. Mówimy o nim, gdy rodzice dzieci nie chcą, nie mogą lub nie potrafią wypełniać swoich obowiązków rodzicielskich. Najczęściej dzieje się to w rodzinach z problemem alkoholowym, gdzie dziecko nie ma nawet zabezpieczonych podstawowych potrzeb. Chcielibyśmy wszyscy, by dzieci, w sytuacjach zagrożenia trafiały do rodzin zaprzyjaźnionych, zastępczych a nie do domów dziecka. Chcielibyśmy także, by dzieci jak najdłużej mogły wychowywać się w swoich własnych rodzinach pochodzenia.
Społeczeństwo podejmuje próby znowelizowania obowiązującego prawodawstwa i wprowadzenia nowej ustawy o opiece zastępczej.
Już zostało wprowadzona nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w zakresie stosunków między rodzicami a dziećmi i opieki nad małoletnimi. Natomiast wprowadzenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem zostało przesunięte w czasie i planowane jest na dzień 1 stycznia 2011 r. ze względu na ograniczenie wydatków Państwa. Z takiego samego powodu nie została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która już w lutym br. została przyjęta przez rząd. Plan oszczędnościowy finansów Państwa związany z kryzysem w kraju nie powinien dotykać najmłodszych i najbardziej potrzebujących naszej pomocy. Przeglądając założenia do ustawy
1. o wspieraniu rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej,
2. o formach opieki nad dzieckiem do l. 3
3. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
doszłam do wniosku, że gros zadań będzie przypisane samorządom gminnym,
a tak właściwie to czeka nas w niedalekiej przyszłości rewolucja w systemie nad dzieckiem i rodziną.
Rozpoczynają się dyskusje w komisjach Sejmu, konsultacje z partnerami społecznymi na temat procedowania wymienionych przeze mnie ustaw. Dlatego też nasz głos, zdanie osób, które bezpośrednio zajmują tymi problemami winno mieć podstawowe oraz doradcze znaczenie.
——————–
Naszą konferencją włączamy do ogólnopolskich Kampanii Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
25 listopada ruszyła Kompania „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. W dniach od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka) na terenie całego kraju odbędą się działania edukacyjne i pomocowe.
Trwają: Akcja edukacyjno-informacyjna „Stop przemocy w rodzinie”, „Powstrzymać przemoc domową”, „Kocham, nie biję”, „Dzieciństwo bez przemocy”, Kampania „Białej wstążeczki” przeciwko przemocy w rodzinie, edycja której została zainaugurowana 21 listopada w Kielcach
——————–
Zdjęcia

Comments are closed.