Home » Bez kategorii » Pomoc dla uczniów – Stypendium szkolne 2019/2020
sie
27

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2019 r.


Termin składania wniosków w roku szkolnym 2019/2020
- Dla uczniów szkół od 01 września do 15 września 2019r.
- Dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2019r.


PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne itp.
2. Tornister (plecak szkolny) max 1 sztuka na semestr na 1 dziecko.
3. Ubiór sportowy/galowy:
- spodenki gimnastyczne – max 1 sztuka na semestr na 1 dziecko
- koszulki gimnastyczne – max 1 sztuka na semestr na 1 dziecko
- dresy kompletne lub spodnie sportowe + bluza sportowa (max 1 szt. na semestr na 1 dziecko)
- obuwie sportowe / trampki – max 1 szt. na semestr na 1 dziecko (max 100,00zł) ,
- strój galowy – max 1 sztuka na rok ( koszula galowa lub bluzka galowa, spódnica galowa lub spodnie galowe ewentualnie garnitur)
4. Przybory do nauki zawodu (w przypadku uczniów szkół zawodowych)
5. Artykuły szkolne (np.: piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.).
6. Pomoce edukacyjne (np.: instrumenty muzyczne, mikroskop, tusze do drukarek, abonament internetowy (od września do czerwca), multimedialne programy edukacyjne).
7. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, drukarka, papier do drukarki itp.
8. Biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa.
9. Opłata za udział w zajęciach edukacyjnych ( językowych, sportowych, muzycznych, tanecznych, itp.).
10. Opłata za internat/bursę – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
11. Zwrot kosztów dojazdu do szkoły (bilety miesięczne).

Faktury bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę.
W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.
W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”, „sportowe”.

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 obowiązują faktury za:

1. Zakup podręczników i artykułów szkolnych – od lipca 2019 r.
2. Internet – od września 2019 r. (faktura wraz z dowodem wpłaty)


 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 : Wniosek – Stypendium 2019

Załącznik nr 2 : Wniosek – Zasiłek Szkolny

Comments are closed.