Archive

Archive for the ‘EFS – POKL’ Category

kwi
14

Spotkanie organizacyjne 2013

EFS PO-KL
W dniu 27 marca 2013 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błaszkach odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące Projektu systemowego „Aktywność szansą na niezależność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
Na spotkaniu beneficjenci, którzy zakwalifikowali się w tym roku do udziału w projekcie, wyrazili chęć uczestnictwa w nim, określili się ostatecznie jak chcieli by skorzystać z udziału w nim, jakie kursy by chcieli skończyć.
W tym roku beneficjenci mają możliwość skorzystania ze zrobienia następujących kursów:
1. Operator wózka widłowego
2. Operator Koparko-ładowarki kat. III
3. Kurs gastronomiczny: kucharz
4. Kurs księgowości
5. Kurs kasa, komputer i fakturowanie
6. Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
7. Kurs bukieciarstwo
8. Kurs kosmetyczny
9. Kurs obsługa kas fiskalnych
10.Kurs kasa, komputer i fakturowanie
11. Kurs prawo jazdy kat. B
12. Kurs prawo jazdy kat. C
13. Kurs prawo jazdy kat. C+E
14 Kurs opiekun osób starszych i chorych
15 Kurs fryzjerski
Reasumując na 2013 rok przewidziano 50 uczestników, którzy mają zdobyć nowy zawód, kompetencje i umiejętności zawodowe, co pomoże im powrócić aktywnie na rynek pracy.
Wszystkim beneficjentom ostatecznym, którzy dojeżdżali na szkolenia i kursy w innej miejscowości będzie zwrócone koszty przejazdu.
Finansowane będą badania profilaktyczne oraz sanitarne (w tym z tytułu możliwości przystąpienia do kursów).
W ramach udziału w projekcie MGOPS Błaszki beneficjenci będą uczęszczać nie tylko w kursach podnoszących kwalifikacje ale również mogą skorzystać z porad prawnych, doradcy zawodowego, pedagoga, a nawet specjalisty do spraw uzależnień.
W trakcie trwania będzie zorganizowane spotkanie integracyjne dla uczestników projektu oraz realizatorów.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 2013

paź
14

Obóz wypoczynkowy Orzechowo 2011

W 2011 r. w terminie od 15 do 30 lipca Miejsko Gmnny Ośrodek Pomocy Społeczej w Błaszkach we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej zorganizował obóz wypoczynkowy nad polskim morzem. Przez okres 16 dni na obozie wypoczywało 120 dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 18 lat, w szczególności z terenu Miasta i Gminy Błaszki, w tym dla 30 dzieci wypoczynek sfinansował Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki, a dla 26 dzieci uczestników projektu systemowego „Aktywność szansą na niezależność”, pobyt na wypoczynku letnim sfinansowano z funduszu unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Burmistrz oddelegował rownież autokar, który służył do organizacji wycieczek. W program wypoczynkowy zostały wprowadzone elementy programu profilaktyki społecznej, którego celem było przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy rowieśniczej oraz kształtowanie asertywności i umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Baza obozowa usytuowana była w nadmorskiej miejscowości Orzechowo, 4 km od Ustki, bezpośrednio w sosnowym lesie, ok. 800 m od brzegu morskiego i piaszczystej plaży.
Uczestnicy obozu wrócili wypoczęci i zadowoleni.Cały dzień obozowy wypełniony był różnymi zabawami i grami terenowymi, zajęciami tanecznymi i sportowymi. Oprócz opalania i kąpieli morskich pod okiem ratowników, dla dzieci i młodzieży organizowano wycieczki autokarowe, rejs statkiem po morzu, zwiedzanie latarni morskiej oraz spacery po bardzo atrakcyjnej krajobrazowo ścieżce edukacyjnej „Wydma Orzechowska”.
Teraz pozostały tylko przemiłe wspamnienia!

Rozpoczął sie rok szkolny. Wiele dzieci i młodzieży niepełnospełnosprawnej dojeżdża do szkól i zakładów rehobilitacyjno – leczniczych nie znając uprawnień osób niepełnosprawnych (oraz ich opiekunów) do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego (PKP -2 kl. pociagi osobowe, pośpieszne, ekspresowe, PKS – autobusy zwykłe i pośpieszne, bilety jednorazowe i miesięczne w zależności od okoliczności i potrzeby.)

Orzechowo 2011

lip
08

EFS – POKL

EFS PO-KL

W dniu 15 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące Projektu systemowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkach „Aktywność szansą na niezależność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Na spotkaniu beneficjenci, którzy zakwalifikowali się w tym roku do udziału w projekcie, określili się ostatecznie co do wybranych kursów. W tym roku beneficjęci będą mieć możliwość skorzystania ze zrobienia następujących kursów:
1. Operator wózka widłowego
2. Operator Koparko-ładowarki kat. III
3. Kurs gastronomiczny: kucharz
4. Kurs kadry i płace
5. Kurs kasa, komputer i fakturowanie
6. Kurs sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
7. Kurs bukieciarstwo
8. Kurs kosmetyczny
9. Kurs obsługa kas fiskalnych
10. kurs monter instalacji i urządzeń sanitarnych
11. Prawo jazdy kat. B
12. Prawo jazdy kat. C
13. Prawo jazdy kat. C+E

Beneficjęci mogli również wziąć udział w tym dniu w spotkaniu prowadzonym przez radcę prawnego, który udzielał porad w zakresie prawa pracy.

Reasumując na 2011 rok przewidziano 28 uczestników, którzy mają zdobyć nowy zawód, kompetencje i umiejętności zawodowe, co pomoże im i pozwoli powrócić aktywnie na rynek pracy.
Wszystkim beneficjentom ostatecznym, którzy dojeżdżali na szkolenia i kursy w innej miejscowości będzie zwrócone koszty przejazdu.
-Instrumenty aktywizacji zdrowotnej
Finansowane będą badania profilaktyczne oraz sanitarne (w tym z tytułu możliwości przystąpienia do kursów).

-Instrumenty aktywizacji społecznej
W ramach udziału w projekcie MGOPS Błaszki beneficjenci będą uczęszczać nie tylko w kursach podnoszących kwalifikacje ale również mogą korzystać z porad prawnych, doradcy zawodowego, pedagoga, a nawet specjalisty od uzależnień.

W trakcie trwania będzie zorganizowane spotkanie integracyjne dla uczestników projektu oraz realizatorów.